Pannujärvi

Sijainti vuoden 1937 pitäjänkartalla.  Soita ei oltu vielä ojitettu  ja harjuylängöllä sijaitseva latvajärvi on luonnontilassa. Järveen ei laske ojia tai puroja.

Kartta vuodelta 1937 2013

Pannujärven alue MML:n peruskartalla näyttää ojitustilanteen erityisesti päävaluma-alueella järven länsipuolella.

MML Peruskartta
 
 

Seuraava ilmakuva on otettu 17.4.2016. Oikealla Pannujärvi, vasemmalla Veitsijärvi, josta on kaivettu oja Pannujärveen (Veitsijärvenoja).  Kuvan keskiosan oikealla puolella ojitettu suoalue (toimii pintavalutuskenttänä), ja josta vedet laskevat Veitsijärvenojaan ja Pannujärveen:

Liite HPH ilmakuva 23.9.2016

 

Liite HPH ilmakuva paikkamerkinnöillä 23.9.2016

Ilmakuva paikkamerkinnöillä 17.4.2016