Ajankohtaista

Vuosi 2022

Pannujärvelle laadittavaa hoito- ja kunnostussuunnitelmaa tukevat:

Kiitos tuesta!

– – – – – – – – – – – –

Kuvan alla olevan linkin takaa löytyy luettavaa. Satu: Retki mökille

https://drive.google.com/file/d/19YBP18mK610wDIXE1NP_KOnwC-bHgA_z/view?usp=sharing

– – – – – – – –

Hallitus valmistelee pitkäjänteisen hoito- ja kunnostussuunnitelman laatimista Pannujärvelle. Aloituspalaveri on pidetty KVVY:n kanssa.

UPM aloittaa touko-kesäkuussa läntisellä valuma-alueella suojelutoimenpiteitä Metsäkeskuksen suunnitelman pohjalta.

Vuosi 2021

– – – – – – – – –

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut syksyn aikana kaksi kertaa. Tavoitteena on saada Pannujärvelle kunnostus- ja hoitosuunnitelma. Asia etenee.

Millainen Pannujärvi on ollut ennen ojituksia eli ennen vuotta 1960? Voitte lähettää kirjoituksenne puheenjohtajalle tai ottaa yhteyttä oheisella yhteydenottolomakkeella. Kokoamme kirjoitukset ja laitamme ne kotisivuille kaikkien luettavaksi.

– – – – – – – – –

Vuosikokous pidettiin 21.7.2021. Oli mukava tavata perinteikkäällä Tuuloksen WPK:n talolla. Jäseniä on saatu ilahduttavasti lisää ja toimintaa jatketaan uudella innolla.

Hallitukseen valittiin pj. Arto Korhonen, vpj. Jukka Heikinmäki, Mika Iloranta ja Kirsti Korhonen. Varajäseneksi valittiin Kaarina Heikinmäki.

– – – – – – – – –

Yhteistyö UPM:n kanssa on virinnyt uudestaan ja etsimme yhteistä ratkaisua.

Yhdistys on antanut palautetta Vaikuta vesiin! -hankkeeseen eli ehdotukseen Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027. Tavoitteenamme on saada Pannujärvi seurantaan ja toimenpideohjelmaan.

– – – – – – – – –

Yhdistys jatkaa ponnisteluja Pannujärven kunnostamiseksi. Suojelun vaiheista vv.2008-2021 on laadittu laaja muistio PONNISTELUISTA PANNUJÄRVEN PELASTAMISEKSI. Alla linkki:

https://drive.google.com/file/d/1JRZ8PchzLv5fZm0nI6G7PyiCVK0AxFoJ/view?usp=sharing

– – – – – – – – –

Alla linkit jokamiehenoikeuksiin kertauksen vuoksi.

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Jokamiehenoikeudet(16989)

– – – – – – – – –

Hallituksen jäsenet ovat jakaneet esitettä lähialueen asukkaille. Toivottavasti saamme paljon uusia jäseniä!

Hallituksen kokous pidettiin 21.2.2021 klo 14 Meet-etäkokouksena.

Päätimme pyrkiä Vaikuta vesiin -hankkeeseen. Kyse on Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen hoitosuunnitelmasta vuosille 2022-2027.

Katiskoja on käytettävissä hoitokalastukseen. Niitä saa Jussi Partaselta ja Markku Rekolalta.

Yhteystiedot-sivuilla on yhteydenottolomake. Toivomme kaikenlaista palautetta.

Alamme koota yhdessä Pannujärven Suojeluyhdistys ry:n historiikkia.

Vuosikokous pidetään koronatilanteesta riippuen kesällä Tuuloksen WPK-talolla.

Vuosi 2020:

  • Suojeluyhdistys lähetti viranomaisille ja UPM:lle kirjelmän, jotta valuma-alueen päästöjä saataisiin vähennettyä. Sen jälkeen voitaisiin lähteä suunnittelemaan järven kunnostustoimenpiteitä.
  • COOLOX-hapetuslaitetta ei ole voitu asentaa huonon jäätilanteen takia.
  • Pannujärven vesikasvikartoitus vuodelta 2019, lisätietoja Vanajavesikeskuksen Suvi Mäkelältä.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vahanen Environment Oy:n laatima valuma-alueen kunnostussuunnitelma tuli valmiiksi, ks. alla.

ENV1699 Pannujärven kunnostussuunnitelma

Suojeluyhdistys kommentoi kunnostussuunnitelmaluonnosta:

https://drive.google.com/file/d/1AuR4k1fByDI82AmXMNE_x93rOKCrT63R/view?usp=sharing

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kesän 2019 kuulumisia:

  • Yhdistyksemme toimi hyvässä yhteistyössä Vanajavesikeskuksen kanssa Pakka-hankkeen puitteissa.
  • Vahanen Environment Oy:n valuma-alueen suunnitelma valmistui syksyllä 2019, viikolla 42.
  • Pannujärven vesikasvit oli kartoitettu elokuun alkupäivinä Suvi Mäkelän, Heini-Marja Hulkon ja Elina Sorvalin toimesta. Sihteerimme Tiina Rekola lainasi heille venettä.
  • Pannujärven eteläosassa tehtiin elokuussa mittauksia.                                           
  • Happitilanne: 1 m:  8,6 mg/l                   5 m:  0 mg/l                   10 m: 0 mg/l

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Seuraavissa taulukoissa on analyysitulokset huhtikuulta 2019. Ylempi näyte otettiin Veitsijärvenojan rummulta ja alempi Veitsijärvenojan suulta ennen kuin vesi valui Pannujärveen:

Virt. m3/sSyv. mLämp.°CK.aine mg/lSameus FTUSähk. mS/mpHVäri mg Pt/l
0.00810.15.5< 0,50.834.75233
0.00360.13.511.26.64.1486
CODMn mg/lKokonaistyppi µg/lAmmoniumtyppi µg/lNitriitti- ja nitraattitypen summa µg/lKokonaisfosfori µg/l
3858023< 319
831100290551

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Huhtikuu 2019: Veitsijärven rummulla oli 16.4. lähtien asennettuna Luode Consultingin toimesta jatkuvatoimiset mittalaitteet.  Ne mittasivat sameutta, johtokykyä ja pH:ta.

Puroveden pH oli edelleen erittäin hapanta ollen n. 4,6-4,8 eli suurinpiirtein samalla tasolla kuin ennenkin. Aikaisemmissa mittauksissa pH oli laskenut vielä entisestään (jopa yhden yksikön verran), ennen kuin vesi on valunut Pannujärveen.

HAPPAMUUS eli pH: Veden normaali pH on lähellä neutraalia (pH = 7,0). Vesien eliöstö on sopeutunut elämään pH-alueella 6,0-8,0. Suomen vesistöissä pH on yleensä lievästi happamalla puolella vesien luontaisesta humuskuormituksesta johtuen (pH yleensä 6,5-6,8).

Olisi hienoa, jos pystyisimme vieläkin seuraamaan, miten vesi muuttuu Veitsijärvenojassa matkalla Pannujärveen. Erityisesti värin, rautapitoisuuden, kokonaisfosforin ja -typen arvojen mittaus olisi tärkeää puhumattakaan toimenpiteistä niiden alentamiseksi.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2019: COOLOX-laite oli talvella järvessä. Hapetuslaitteen käytön tuloksia voidaan alkaa seurata saamamme avustuksen turvin. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hämeen kalatalouskeskuksen laatima raportti Pannujärven verkkokoekalastuksesta 2018 on luettavissa alla olevasta linkistä:

https://drive.google.com/file/d/16OdlYPeyhel40pA5rIUel-mBqsbD17ky/view?usp=sharing

Vertailua varten alla vuoden 2008 kalastoraportti.

https://drive.google.com/file/d/1xccmxpWXTtxjJXpHW5BjRtf2RQFnO6jl/view?usp=sharing

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2018: COOLOX-laite oli asennettuna hapettamaan Pannujärveä. Laitetta käytettiin ensimmäisen kerran talvella 2016. Yhdistyksemme haki avustusta laitteen jatkokäytölle ja seurannalle myös tulevia vuosia varten.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –