Ajankohtaista

Vuosi 2020:

  • Suojeluyhdistys lähetti viranomaisille ja UPM:lle kirjelmän, jotta valuma-alueen päästöjä saataisiin vähennettyä. Sen jälkeen voitaisiin lähteä suunnittelemaan järven kunnostustoimenpiteitä.
  • COOLOX-hapetuslaitetta ei ole voitu asentaa huonon jäätilanteen takia.
  • Pannujärven vesikasvikartoitus vuodelta 2019, lisätietoja Vanajavesikeskuksen Suvi Mäkelältä.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Joulukuun 2019 kuulumisia:

Vahanen Environment Oy:n laatima kunnostussuunnitelma tuli valmiiksi, ks. alla.

ENV1699 Pannujärven kunnostussuunnitelma

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kesän 2019 kuulumisia:

  • Yhdistyksemme toimi hyvässä yhteistyössä Vanajavesikeskuksen kanssa Pakka-hankkeen puitteissa.
  • Vahanen Environment Oy:n valuma-alueen suunnitelma valmistui syksyllä 2019, viikolla 42.
  • Pannujärven vesikasvit oli kartoitettu elokuun alkupäivinä Suvi Mäkelän, Heini-Marja Hulkon ja Elina Sorvalin toimesta. Sihteerimme Tiina Rekola lainasi heille venettä.
  • Pannujärven eteläosassa tehtiin elokuussa mittauksia.                                           
  • Happitilanne: 1 m:  8,6 mg/l                   5 m:  0 mg/l                   10 m: 0 mg/l

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Seuraavissa taulukoissa on analyysitulokset huhtikuulta 2019. Ylempi näyte otettiin Veitsijärvenojan rummulta ja alempi Veitsijärvenojan suulta ennen kuin vesi valui Pannujärveen:

Virt. m3/sSyv. mLämp.°CK.aine mg/lSameus FTUSähk. mS/mpHVäri mg Pt/l
0.00810.15.5< 0,50.834.75233
0.00360.13.511.26.64.1486
CODMn mg/lKokonaistyppi µg/lAmmoniumtyppi µg/lNitriitti- ja nitraattitypen summa µg/lKokonaisfosfori µg/l
3858023< 319
831100290551

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Huhtikuu 2019: Veitsijärven rummulla oli 16.4. lähtien asennettuna Luode Consultingin toimesta jatkuvatoimiset mittalaitteet.  Ne mittasivat sameutta, johtokykyä ja pH:ta.

Puroveden pH oli edelleen erittäin hapanta ollen n. 4,6-4,8 eli suurinpiirtein samalla tasolla kuin ennenkin. Aikaisemmissa mittauksissa pH oli laskenut vielä entisestään (jopa yhden yksikön verran), ennen kuin vesi on valunut Pannujärveen.

HAPPAMUUS eli pH: Veden normaali pH on lähellä neutraalia (pH = 7,0). Vesien eliöstö on sopeutunut elämään pH-alueella 6,0-8,0. Suomen vesistöissä pH on yleensä lievästi happamalla puolella vesien luontaisesta humuskuormituksesta johtuen (pH yleensä 6,5-6,8).

Olisi hienoa, jos pystyisimme vieläkin seuraamaan, miten vesi muuttuu Veitsijärvenojassa matkalla Pannujärveen. Erityisesti värin, rautapitoisuuden, kokonaisfosforin ja -typen arvojen mittaus olisi tärkeää puhumattakaan toimenpiteistä niiden alentamiseksi.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2019: COOLOX-laite oli talvella järvessä. Hapetuslaitteen käytön tuloksia voidaan alkaa seurata saamamme avustuksen turvin. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SYKE:n toimesta on tutkittu Pannujärven jäätymis- ja sulamisajankohtaa:

A method for estimating ice phenology of Finnish waterbodies using Sentinel-1 IW mode data and in-situ wind observations
Menetelmä Suomen vesistöjen jääfenologian määrittämiseen perustuen Sentinel-1 IW -moodin satelliittidatan yhdistämiseen tuulennopeusmittauksiin

Ks. tutkimus alla olevasta linkistä:

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35536

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hämeen kalatalouskeskuksen laatima raportti Pannujärven verkkokoekalastuksesta 2018 on luettavissa alla olevasta linkistä:

https://drive.google.com/open?id=0B0s4sbQyY9anWDYySUhOdFI5R3NWdUcwdURkQ1g4VDZqQ3cw

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2018: COOLOX-laite oli asennettuna hapettamaan Pannujärveä. Laitetta käytettiin ensimmäisen kerran talvella 2016. Yhdistyksemme haki avustusta laitteen jatkokäytölle ja seurannalle myös tulevia vuosia varten.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –