Ajankohtaista

Vuosi 2023

Hallitus on kokoontunut helmikuussa ja huhtikuussa.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.5.2023 Tuuloksen WPK:n talolla. Tilaisuuden aluksi vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä kertoi Vanajavesikeskuksen toiminnasta. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Heikinmäki. Hallituksen muut jäsenet: Adriana Aravena-Jokelainen, Mika Iloranta, Onni Jokelainen ja Ari Vähäjärvi. Varajäseniksi valittiin Tea Lehtinen ja Jukka-Pekka Pispa. Jäsenmaksu on jatkossa 25 euroa. Hallitus seuraa maanomistajan tekemiä vesiensuojelurakenteita Veitsijärvenojassa. Vuoden 2022 toiminnasta voi lukea enemmän sivulta: Säännöt ja katsaus yhdistyksen toimintaan.

Vuosi 2022

KVVY Tutkimus Oy on saanut valmiiksi Pannujärven kunnostus- ja hoitosuunnitelman yhdistyksen hallituksen käyttöön.

– – – – – – – – – –

UPM teki elokuussa läntisellä valuma-alueella suojelutoimenpiteitä.

– – – – – – – – – –

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 3.6. Tuuloksen WPK:n talolla. Jäsenet saivat kuulla aluksi ansiokkaat esitelmät UPM:n Petri Heinoselta ja KVVY:n Tommi Maliselta. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Hämeenlinnan terveystarkastajan mukaan Pannujärven EU-uimarannasta otetaan näytteitä neljä kertaa kesässä (E.coli-bakteerit, suolistoperäiset enterokokit ja pH-arvo. Lisäksi syanobakteerien (sinilevien) määrä arvioidaan aistinvaraisesti.) Tulokset: www.hameenlinna.fi/uimavesi 

– – – – – – – – –

Yhdistyksen toimesta Pannujärven keskelle on asennettu poiju. Se ilmoittaa järven syvimmän kohdan, joka on 12 m. Kohdasta mitataan jatkossa säännöllisesti järviveden happipitoisuutta. Asennuksessa on oltu yhteistyössä Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen ja Vanajavesikeskuksen (YSI-happimittari) kanssa. Poiju on saatu Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen puheenjohtajalta lahjoituksena. Yhdistys kiittää! Happimittauksen tulokset löytyvät sivuilta kohdasta Järven tila.

– – – – – – – – –

KVVY Tutkimus Oy on laatimassa Pannujärvelle hoito- ja kunnostussuunnitelmaa vuosille 2022-2032. EU tukee hanketta 2608,42 eurolla. Lisäksi yhdistys saa tukea valtiolta, Leader Linnaseutu ry:ltä sekä Vanajavesikeskukselta.

Monet kiitokset tuesta!

– – – – – – – – – – – –

Kuvan alla olevan linkin takaa löytyy luettavaa. Tarina: Retki mökille

https://drive.google.com/file/d/19YBP18mK610wDIXE1NP_KOnwC-bHgA_z/view?usp=sharing

– – – – – – – –

Hallitus valmistelee pitkäjänteisen hoito- ja kunnostussuunnitelman laatimista Pannujärvelle. Aloituspalaveri on pidetty KVVY:n kanssa.

Vuosi 2021

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut syksyn aikana kaksi kertaa. Tavoitteena on saada Pannujärvelle kunnostus- ja hoitosuunnitelma. Asia etenee.

Millainen Pannujärvi on ollut ennen ojituksia eli ennen vuotta 1960? Voitte lähettää kirjoituksenne puheenjohtajalle tai ottaa yhteyttä oheisella yhteydenottolomakkeella. Kokoamme kirjoitukset ja laitamme ne kotisivuille kaikkien luettavaksi.

Yhteistyö UPM:n kanssa on virinnyt uudestaan ja etsimme yhteistä ratkaisua.

Yhdistys on antanut palautetta Vaikuta vesiin! -hankkeeseen eli ehdotukseen Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027. Tavoitteenamme on saada Pannujärvi seurantaan ja toimenpideohjelmaan.

– – – – – – – – –

Yhdistys jatkaa ponnisteluja Pannujärven kunnostamiseksi. Suojelun vaiheista vv.2008-2021 on laadittu laaja muistio PONNISTELUISTA PANNUJÄRVEN PELASTAMISEKSI. Alla linkki:

https://drive.google.com/file/d/1JRZ8PchzLv5fZm0nI6G7PyiCVK0AxFoJ/view?usp=sharing

– – – – – – – – –

Alla linkit jokamiehenoikeuksiin kertauksen vuoksi.

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Jokamiehenoikeudet(16989)

– – – – – – – – –

Hallituksen jäsenet ovat jakaneet esitettä lähialueen asukkaille. Toivottavasti saamme paljon uusia jäseniä!

Hallituksen kokous pidettiin 21.2.2021 klo 14 Meet-etäkokouksena.

Päätimme pyrkiä Vaikuta vesiin -hankkeeseen. Kyse on Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen hoitosuunnitelmasta vuosille 2022-2027.

Katiskoja on käytettävissä hoitokalastukseen. Niitä saa Jussi Partaselta ja Markku Rekolalta.

Yhteystiedot-sivuilla on yhteydenottolomake. Toivomme kaikenlaista palautetta.

Alamme koota yhdessä Pannujärven Suojeluyhdistys ry:n historiikkia.

Vuosikokous pidetään koronatilanteesta riippuen kesällä Tuuloksen WPK-talolla.

Vuosi 2020:

  • Suojeluyhdistys lähetti viranomaisille ja UPM:lle kirjelmän, jotta valuma-alueen päästöjä saataisiin vähennettyä. Sen jälkeen voitaisiin lähteä suunnittelemaan järven kunnostustoimenpiteitä.
  • COOLOX-hapetuslaitetta ei ole voitu asentaa huonon jäätilanteen takia.
  • Pannujärven vesikasvikartoitus vuodelta 2019, lisätietoja Vanajavesikeskuksen Suvi Mäkelältä.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vahanen Environment Oy:n laatima valuma-alueen kunnostussuunnitelma tuli valmiiksi, ks. alla.

ENV1699 Pannujärven kunnostussuunnitelma

Suojeluyhdistys kommentoi kunnostussuunnitelmaluonnosta:

https://drive.google.com/file/d/1AuR4k1fByDI82AmXMNE_x93rOKCrT63R/view?usp=sharing

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kesän 2019 kuulumisia:

  • Yhdistyksemme toimi hyvässä yhteistyössä Vanajavesikeskuksen kanssa Pakka-hankkeen puitteissa.
  • Vahanen Environment Oy:n valuma-alueen suunnitelma valmistui syksyllä 2019, viikolla 42.
  • Pannujärven vesikasvit oli kartoitettu elokuun alkupäivinä Suvi Mäkelän, Heini-Marja Hulkon ja Elina Sorvalin toimesta. Sihteerimme Tiina Rekola lainasi heille venettä.
  • Pannujärven eteläosassa tehtiin elokuussa mittauksia.                                           
  • Happitilanne: 1 m:  8,6 mg/l                   5 m:  0 mg/l                   10 m: 0 mg/l

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Seuraavissa taulukoissa on analyysitulokset huhtikuulta 2019. Ylempi näyte otettiin Veitsijärvenojan rummulta ja alempi Veitsijärvenojan suulta ennen kuin vesi valui Pannujärveen:

Virt. m3/sSyv. mLämp.°CK.aine mg/lSameus FTUSähk. mS/mpHVäri mg Pt/l
0.00810.15.5< 0,50.834.75233
0.00360.13.511.26.64.1486
CODMn mg/lKokonaistyppi µg/lAmmoniumtyppi µg/lNitriitti- ja nitraattitypen summa µg/lKokonaisfosfori µg/l
3858023< 319
831100290551

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Huhtikuu 2019: Veitsijärven rummulla oli 16.4. lähtien asennettuna Luode Consultingin toimesta jatkuvatoimiset mittalaitteet.  Ne mittasivat sameutta, johtokykyä ja pH:ta.

Puroveden pH oli edelleen erittäin hapanta ollen n. 4,6-4,8 eli suurinpiirtein samalla tasolla kuin ennenkin. Aikaisemmissa mittauksissa pH oli laskenut vielä entisestään (jopa yhden yksikön verran), ennen kuin vesi on valunut Pannujärveen.

HAPPAMUUS eli pH: Veden normaali pH on lähellä neutraalia (pH = 7,0). Vesien eliöstö on sopeutunut elämään pH-alueella 6,0-8,0. Suomen vesistöissä pH on yleensä lievästi happamalla puolella vesien luontaisesta humuskuormituksesta johtuen (pH yleensä 6,5-6,8).

Olisi hienoa, jos pystyisimme vieläkin seuraamaan, miten vesi muuttuu Veitsijärvenojassa matkalla Pannujärveen. Erityisesti värin, rautapitoisuuden, kokonaisfosforin ja -typen arvojen mittaus olisi tärkeää puhumattakaan toimenpiteistä niiden alentamiseksi.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2019: COOLOX-laite oli talvella järvessä. Hapetuslaitteen käytön tuloksia voidaan alkaa seurata saamamme avustuksen turvin. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hämeen kalatalouskeskuksen laatima raportti Pannujärven verkkokoekalastuksesta 2018 on luettavissa alla olevasta linkistä:

https://drive.google.com/file/d/16OdlYPeyhel40pA5rIUel-mBqsbD17ky/view?usp=sharing

Vertailua varten alla vuoden 2008 kalastoraportti.

https://drive.google.com/file/d/1xccmxpWXTtxjJXpHW5BjRtf2RQFnO6jl/view?usp=sharing

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2018: COOLOX-laite oli asennettuna hapettamaan Pannujärveä. Laitetta käytettiin ensimmäisen kerran talvella 2016. Yhdistyksemme haki avustusta laitteen jatkokäytölle ja seurannalle myös tulevia vuosia varten.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –